P2L

M-D2 gururla duyuruyor; P2L projemiz, küresel arenada hız kazanmaya yaklaşıyor. AB Pazarına erişim konusunda P2L ile kararlı adımlar atıyoruz.

P2L projesi, PMMA (polimetil metakrilat) atıklarının etkin bir şekilde geri dönüştürülmesine ve yüksek kaliteli metil metakrilat (MMA) haline dönüştürülmesine odaklanır. Bu yenilikçi yaklaşım, atık yönetimiyle ilgili kritik çevresel endişeleri ele alırken dairesel ekonomiye de katkıda bulunur. Projemiz, lineer ekonomik uygulamaları dairesel bir ekonomiye dönüştürme konusunda benzersiz bir fırsatı temsil eder. PMMA üreticilerinden doğrudan atık geri kazanımına odaklanarak kesintisiz bir tedarik zinciri oluşturmayı hedefliyoruz. Bu yaklaşım, PMMA atıklarının etkin bir şekilde orijinal ham maddesi olan monomer haline geri dönüştürülmesini sağlar. P2L teknolojisi, etkin ve sürdürülebilir bir iş modeli olarak hizmet verir.

P2L yolculuğu, 2017’de AR-GE çalışmalarıyla başladı ve TÜBİTAK’tan yerel kamu destekleri ile desteklendi. Yıllar boyunca prototipler, pilot tesisler, patent başvuruları, fizibilite çalışmaları, endüstriyel ölçeklendirmeler ve ticari bir geri dönüşüm tesisi takip etti. P2L teknolojisinin ardındaki yenilik, küresel pazar talebi ve bu dönemde Avrupa Komisyonu ve TÜBİTAK tarafından daha önce alınan kamu destekleri ile iki Mükemmellik Mührü etiketi, bizi ileriye taşıyıp küresel pazar genişlemesine başlamamız için cesaretlendirdi.

M-D2, yenilikçi akrilik geri dönüşüm tesisi ticarileştirme projesi olan P2L ile #EICAccelerator hibesinin 1. Adım başvurusunu yaptı. 2023 sonunda, P2L 2. Adım başvurusu için dört değerlendiricinin her birinden yeşil ışık (Go) aldı. Şimdi, AB’de ilk P2L tesisini kurarak bu çevre dostu, yenilikçi teknolojinin pazar erişimini hızlandıracak ilk uluslararası ticarileştirme planı için bir teklif hazırlıyoruz.

Motivasyonumuz basit – sürdürülebilir bir yarın. P2L’i, dairesel ekonomilere küresel geçiş için bir katalizör olarak görüyoruz. P2L’in gelecek vaatlerinden heyecan duyuyor ve bu vizyonun gerçekleşmesinde #EISMEA’nın desteğini bekliyoruz.

1995
2003
2017
2018
2019
2020
2022
2023
2024

1995

2003

2017

2018

2019

2020

2022

2023

2024