ANALİZ HİZMETLERİ

ANALİZ HİZMETLERİ

MEKANİK ANALİZ HİZMETLERİ:

Firmamızda mekanik tasarımların analizlerinde NASTRAN yazılımı kullanılmaktadır. Dinamik modelleme yazılımı ile hareketli mekanizmaların kinematik analizleri yapılabilmektedir.  Tasarımı tamamlanan parça ve ekipmanları farklı kuvvet, basınç ve sıcaklık altında dayanımları analiz edilebilmektedir.

Konusunda uzman ve deneyimli kadromuz ile, kendi ürününü imal eden tüm sektörlere yönelik olarak mekanik tasarım hizmeti verilmektedir. CAD (Bilgisayar Destekli Tasarım) yazılımları kullanarak, imal edilecek parçanın, üretim koşulları göz önünde bulundurularak, 3 boyutlu modellerinin oluşturulması veya 2 boyutlu teknik resimlerinin hazırlanması işlemleri gerçekleştirilmektedir.

Mekanik tasarım süreçlerinde, tasarlanan ürünün, malzeme seçimi, montaj bağlantıları, çalışma toleransları, sınır koşulları, kalite kontrol gereksinimleri bilgisayar ortamında oluşturulmaktadır. Mekanik tasarım sürecinde, konsept tasarım sürecinden farklı olarak, ürünün imalat ve kabul koşulları göz önünde bulundurularak, tasarlanan ürünün hızlı bir şekilde imalata hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir.

CFD ANALİZ HİZMETLERİ:

CFD analizleri Simcenter StarCCM+ yazılımı kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda çok bileşenli ve çok fazlı yüksek sıcaklıktaki süpersonik hızlardaki akışkanlarda faz değişimi, momentum, ısı ve kütle transferinin analizleri yapılmaktadır. Ayrıca aynı akış içerisinde tepkimeleri modelleyebilmek amacıyla kullanıcı kodları geliştirilmektedir.

Talep eden müşterilerin tasarımlarının veya ürünlerinin çalışma koşullarında ısınması, oluşan basınç kaybı, akışkan içinde oluşan sürtünme yükleri gibi birçok parametrenin simülasyonu yapılarak çözüm önerileri oluşturulmaktadır.