İMHA

ÖZEL MAKSATLI PROJELER – İMHA

Firma: JAKUSZ
Ülke: Polonya
Proje Detayı: Taşınabilir sistemler için tasarlanmış ve üretilmiş statik fırın.
Proje Durumu: Tamamlandı

Firma: AKANA
Ülke: İtalya
Proje Detayı: 20 mm’ye kadar küçük kalibreli mühimmatlar ile kompozit yakıt ve patlayıcıların imhasına yönelik zırhlı ve statik fırınların tasarım, üretim ve kurulumu
Proje Durumu: Tamamlandı

Firma: NAMSA
Ülke: Ürdün (NSPA)
Proje Detayı: 20 mm’ye kadar küçük çaplı mühimmatların imhasına yönelik tesisin tasarım, üretim ve kurulumu (NSPA Projesi)
Proje Durumu: Tamamlandı

Firma: Roketsan
Ülke: Türkiye
Proje Detayı: Önceden tasarımı yapılmış tesisin yeni üretim şartlarına uygun hale getirilmesi/renevasyonu
Proje Durumu: Tamamlandı

Firma: NAMSA
Ülke: Türkiye
Proje Detayı: Sıvı yakıtlı roketlerde kullanılan oksitleyicinin bertarafı için  bir nötralizasyon sistemi geliştirilmesi ve bir yıl boyunca çalıştırılarak 1100 ton melanjın gübreye dönüştürülmesi. Firmamızın NSPA (NATO Supply and Procurement Agency)’nin onaylı tedarikçi olmasını sağlayan uluslararası ilk proje
Proje Durumu: Tamamlandı

Firma: Akana
Ülke: Türkiye
Proje Detayı: Büyük çaplı mühimmatlar içerisinden çıkarılan kompozit patlayıcıların ayrımını sağlayan sistemin tasarımı
Proje Durumu: Tamamlandı

Firma: Roketsan
Ülke: Türkiye
Proje Detayı: Barut, kompozit yakıt, TNT gibi yanıcı ve patlayıcıların imhasını yapan tesisin tasarımı
Proje Durumu: Tamamlandı

Firma: Roketsan
Ülke: Türkiye
Proje Detayı: Pentaklorofenol (PCP) gibi zehirli katkı içeren mühimmat sandkıklarının çevreye yönetmeliklerine uygun şekilde imha edilmesini sağlayan tesisin tasarımı
Proje Durumu: Tamamlandı