PROSES

ÖZEL MAKSATLI PROJELER – PROSES

Firma: Altınay
Ülke: Türkiye
Proje Detayı: Robotik Slaç Temizleme Sisteminin bir alt sistemi olan, Su Geri Kazanım Sistemi’nin geliştirilmesi
Proje Durumu: Devam Ediyor

Firma: TASECS
Ülke: Türkiye
Proje Detayı: Çevre Kontrol Sistemi Test Tesisi için kavramsal tasarım geliştirmesi
Proje Durumu: Tamamladı

Firma: Roketsan
Ülke: Türkiye
Proje Detayı: Çözelti içindeki kimyasalların ürünler tarafından absorplanmasını sağlayan ekipman
Proje Durumu: Tamamladı

Firma: Roketsan
Ülke: Türkiye
Proje Detayı: Farklı derişimlerde sodyum karbonat-su çözeltisi hazırlayabilen sistemin tasarımı, üretimi ve kurulumu
Proje Durumu: Tamamladı

Firma: Roketsan
Ülke: Türkiye
Proje Detayı: Su damlacıkları, asit gazları ve katı partiküller içeren kirli ve nemli gazın örneğini toplayan ve analizini yapan sistemin tasarımı, üretimi ve kurulumu
Proje Durumu: Tamamlandı

Firma: Roketsan
Ülke: Türkiye
Proje Detayı: Büyük çaplı motorların statik testi sırasında ortaya çıkan kuvvet ve momentlerinin ölçümlerinin yapıldığı düzeneğin kalibrasyonunu yapabilmek için kullanılan hassas yük uygulama sistemi tasarımı, imalatı, kurulumu ve kalifikasyonu
Proje Durumu: Tamamlandı

Firma: Roketsan
Ülke: Türkiye
Proje Detayı: Statik testlerin hazırlığı aşamasında test nesnelerinin hassas yerleşimi için kullanılan ekipman
Proje Durumu: Devam Ediyor

Firma: Roketsan
Ülke: Türkiye
Proje Detayı: Çözelti içindeki kimyasalların ürünler tarafından absorplanmasını sağlayan ekipman
Proje Durumu: Tamamlandı

Firma: Roketsan
Ülke: Türkiye
Proje Detayı: Büyük çaplı motorların statik testi sırasında ortaya çıkan asit gazların nötralizasyon sistemi
Proje Durumu: Devam Ediyor

Firma: Altınay
Ülke: Türkiye
Proje Detayı: 80-175 mm çaplarındaki mühimmatlardan patlayıcıların boşaltılması için kullanılan sistemin tasarımı
Proje Durumu: Tamamlandı

Firma: Altınay
Ülke: Türkiye
Proje Detayı: Mühimmat geri kazanım sırasında ortaya çıkan atık suyun arıtımı için geliştirilen sistem
Proje Durumu: Tamamlandı

Firma: Roketsan
Ülke: Türkiye
Proje Detayı: Silindirik bir yapı üzerine parçacıkları otomatik olarak yönlendiren ve kaplayan bir sarma sistemi
Proje Durumu: Tamamlandı

Firma: Roketsan
Ülke: Türkiye
Proje Detayı: Roketsan yerleşkesinden yapılan bir üretim tesisi için ekipman yerleşimi, borulama ve kurulum hizmeti verilmesi
Proje Durumu: Tamamlandı